top of page

1.ฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องรูปทรง
2.ฝึกทักษะการรับรู้เรื่องสี
3.ฝึกทักษะด้านEfs
4.ฝึกทักษะการทำงานประสานกันมือกับตา
5.ฝึกด้านสมาธิจดจ่อ

รถไฟไม้ ของเล่นเด็ก

SKU: 00008
฿500.00ราคา
    bottom of page