top of page
001.jpg

Babyclothessocute

ยินดีต้อนรับ

Babyclothessocute จำหน่าย ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก คุณภาพดี ให้คุณพ่อคุณแม่ ได้เลือกซื้อ ในราคาที่ถูก


เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย ของเล่นเด็กให้กับลูกรักของคุณ

002.png

ก่อนที่จะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าของทางร้านเรา ทางร้านของเราขอนำเสนอประโยชน์ของเสื้อผ้าเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันว่านอกจากจะสวมใส่เพื่อความน่ารัก ความสบายแล้ว เสื้อผ้าเด็กมีประโยชน์อะไรบ้าง 
1. ให้ความอบอุ่น กับลูกน้อยของคุณ เสื้อผ้าเด็กเป็นเหมือนชนวนกันความร้อนเก็บอุณหภูมิไว้ให้ร่างกาย 
2.เสริมพัฒนาการด้านความเคลื่อนไหว ให้กับลูกน้อยของคุณ การสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีไม่หลวมไม่คับจนเกินไป ทำให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ได้ทุกส่วนอย่างสะดวก 
3.เสริมพัฒนาการเรียนรู้ ไหวพริบปฎิภาณ เช่นการที่เด็กได้สวมใส่เสื้อมีกระดุมหรือกางเกงที่มีซิบ จะทำให้เด็กได้ฝึกฝนไปในตัวเอง
4.เสริมพัฒนาการสมอง เมื่อลูกน้อยของคุณเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง อาจให้ลูกน้อยของคุณเลือกเสื้อผ้าในการสวมใส่ด้วยตัวเอง
5.สร้างความเป็นระเบียบแบบแผน หากลูกน้อยของคุณสวมใส่ชุดนักเรียน เค้าจะสามารถรู้หน้าที่ตัวเองได้
6.เสริมด้านสุขอนามัย ให้ลูกน้อยของคุณได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและสะดวกสบายเพื่อการใช้ชีวิตในประจำวันที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของของเล่น

การจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก ควรเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ รวมทั้งให้โอกาสเด็กได้เล่น

ซึ่งเด็กจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1. ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน

2. ของเล่นช่วยกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก

3. ของเล่นช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆ

4. ของเล่นให้โอกาสเด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระในการเล่น

5. ของเล่นช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก และยังช่วยพัฒนาเด็กในการ

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

bottom of page